راهنمای سایز انگشتر

ابتدا یک نخ را دور انگشت خود نگه دارید، سپس آن را قیچی کرده و روی یک خط کش قرار دهید و اندازه آن را به سانتیمتر یادداشت کنید و با جدول ذیل مطابقت دهید.

راهنمای سایز مچ برای دستبند


مطابق تصویر روبرو با استفاده از متر سایز دور مچ خود را اندازه گیری کنید.

راهنمای سایز گردنبند


طبق تصویر روبرو سایز مناسب خود را انتخاب کنید
خرید کنید